MENU

 Aktualności
 Galeria
 Kontakt
 Materiały do pobrania
 Zapytania

 Informacje o projekcie

 KANA Gliwice
 ZSŁ Technikum nr 3

Słownik języka angielskiego
Informacje o projekcie
Kompleksowy Trening Kompetencji- Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach

Informacja o projekcie

Aby wspomóc uczniów w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy, KANA Gliwice wraz z Zespołem Szkół Łączności w Gliwicach rozpoczęła realizację projektu: „Kompleksowy Trening Kompetencji- Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 9.2., Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach 2-letniego projektu wdrożony zostanie program rozwojowy kompleksowo odpowiadający na potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze uczniów, ukierunkowany na rozwój ich kompetencji kluczowych, w tym językowych oraz zawodowych.

Uczniowie korzystać będą z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki jak również kursu języka angielskiego, wezmą udział w treningu kompetencji zawodowych obejmującym indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym oraz zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów z cyklu „Sukces na rynku pracy”. Uczniowie poznawać będą przebieg procesu rekrutacyjnego w trakcie ubiegania się o pracę, poznają tajniki skutecznej autoprezentacji i wzmacniać będą umiejętności wyszukiwania ofert pracy dopasowanych do posiadanych przez nich umiejętności.

Dodatkowo, uczniowie nabędą kwalifikacje zawodowe w ramach specjalistycznych kursów zawodowych kończących się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu (kursy grafiki komputerowej, kursy operatora wózków widłowych oraz kursy SEP).

Istotnym elementem projektu będą również praktyki zawodowe, realizowane wg wcześniej opracowanego programu rozwojowego przygotowanego we współpracy z pracodawcami w zakładach o profilu działalności zbliżonym do profilu kształcenia w Technikum.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia i przygotowanie ich do efektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu.


[wróć do newsów]Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego